ChenSilverr Photography - Chân dung - Hồ Chí Minh

Chân dung

700 000 ₫

Giới thiệu

- Chân dung ngoại cảnh :

Gói 1 : 700k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.000.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

- Studio :

Gói 1 : 800k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.100.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

Không bao gồm make up.

Không bao gồm phí studio/phim trường.

Contact : 0906-775-960 | Chen - 95er


Đánh giá (0)

Chất lượng
Phục vụ
Thông tin
Giá cả
Tư vấn
Ưu đãi

Chưa có đánh giá nào


Dịch vụ tương tự

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=d8a26f03b7d3266ad7ab6f2ebddd1e1aafc39dcae4e4a75a49a1828f7478b619 700 000 ₫ Default logo

Võ Minh Ngọc

Chân dung • tp HCM
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=c9ca785478c79c50db7373b92d780187e09d431d3b8b37658b90dbe3171bf47d 850 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=9c757ae1b7056abb24e89abc0c6a789470ed5d6aa7024cd3033b41cfae4d136f

HANFU PHOTOGRAPHY

Chân dung • Hồ Chí Minh
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=5ea8a09dc548ab31018267def42b3bd58aa22c3e630bc7a3d2eb84e89a27825d 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=77074467442c50777350b32b484c31ce92a74a454e8db260242b7ecae989d35c

Khoi's Photography

Chân dung • Sai Gon
ĐặT NGAY