ChenSilverr Photography - Chân dung - Hồ Chí Minh

Chân dung

700 000 ₫

Giới thiệu

- Chân dung ngoại cảnh :

Gói 1 : 700k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.000.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

- Studio :

Gói 1 : 800k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.100.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

Không bao gồm make up.

Không bao gồm phí studio/phim trường.

Contact : 0906-775-960 | Chen - 95er


Đánh giá (0)

Chất lượng
Phục vụ
Thông tin
Giá cả
Tư vấn
Ưu đãi

Chưa có đánh giá nào


Dịch vụ tương tự

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=fb0c2fc374daf37f5a07ca328643013ebb4fa4a037b641cf98d1fd9458c7492f 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=80a792259eeb30d70a8ea45bc2a9522f7d8d5a1c8e463b369dafbab737ab256e

Viết An

Chân dung • Hồ Chí minh
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=d15f00d55e75e557a34505442b544a37103ad80f746e61f01ff052445c0bc40d 700 000 ₫ Default logo

Võ Minh Ngọc

Chân dung • tp HCM
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=250b4147d8440041d76977642888ab9430ca475ac4e2012f02416891c63cc618 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=f5cb40fc24a13859f90ff1236c39eb2501e3ba10e477dcc6495e5e9fe8e9c8b2

Khoi's Photography

Chân dung • Sai Gon
ĐặT NGAY