ChenSilverr Photography - Chân dung - Hồ Chí Minh

Chân dung

700 000 ₫

Giới thiệu

- Chân dung ngoại cảnh :

Gói 1 : 700k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.000.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

- Studio :

Gói 1 : 800k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.100.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

Không bao gồm make up.

Không bao gồm phí studio/phim trường.

Contact : 0906-775-960 | Chen - 95er


Đánh giá (0)

Chất lượng
Phục vụ
Thông tin
Giá cả
Tư vấn
Ưu đãi

Chưa có đánh giá nào


Dịch vụ tương tự

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=e41234ccfb7dc00b847127028f28137d6332477172966fdca17921f918cca282 700 000 ₫ Default logo

Võ Minh Ngọc

Chân dung • tp HCM
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=78c94b93fff250dec621e340452a3ba8d7c6d031522dd3e7575d48f6c8c19e87 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=38364d46ac3a09aea55cf7d2ddb40d37cc057aecc00afa124d8e1bfede1889df

Khoi's Photography

Chân dung • Sai Gon
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=c4ab30a1b1d87ace592e3c3a73c14bbf545b881558383bac03ddcf86f0c3ef93 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=bd6be594b5851e17562b78b6aff0a7b216bb891982a3f30e91d51fead94a7fa9

NhutQuangLe

Chân dung • Ho Chi Minh, Viet Nam
ĐặT NGAY