ChenSilverr Photography - Chân dung - Hồ Chí Minh

Chân dung

700 000 ₫

Giới thiệu

- Chân dung ngoại cảnh :

Gói 1 : 700k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.000.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

- Studio :

Gói 1 : 800k / 2 giờ (chỉnh sửa 40 ảnh)

Gói 2 : 1.100.000 / 3 giờ. (chỉnh sửa 60 ảnh)

Không giới hạn số lượng người, không giới hạn số lượng ảnh chụp. Gửi ảnh bao gồm toàn bộ ảnh gốc.

Không bao gồm make up.

Không bao gồm phí studio/phim trường.

Contact : 0906-775-960 | Chen - 95er


Đánh giá (0)

Chất lượng
Phục vụ
Thông tin
Giá cả
Tư vấn
Ưu đãi

Chưa có đánh giá nào


Dịch vụ tương tự

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=5d2367b5faffdb1ebcc05e56a5cdefb3cc5789fc10631edd392d7c6c0e1cccf6 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=be1f289dc01900a7ce084326902f378d9b31c8fdab056c468cb4a93cfa17517d

Viết An

Chân dung • Hồ Chí minh
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=3848b3d755d897483bbc7da980fbfbef71c3f1a2b34bbc7fde8fbb52f5490dd7 700 000 ₫ Default logo

Võ Minh Ngọc

Chân dung • tp HCM
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=107ee2a9bffd3f8385df7a4f7a0200924c32bc4be8691deece340f9b2ffe8f95 700 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=7219e251b4eae42270119c33fcb3e227989531db17121454cd125de4c99ba233

Adam Lee

Chân dung • Tp.HCM
ĐặT NGAY