Pie Piiee - Chân dung - Nha Trang, Khánh Hoà

Chân dung

300 000 ₫

Default logo

Pie Piiee

Nha Trang, Khánh Hoà

20 ảnh

3 ngày

Giới thiệu

Buổi chụp kéo dài từ 1 đến 2 tiếng, địa điểm và ý tưởng do bạn chọn, hoặc mình tư vấn cho bạn. Giá chụp không bao gồm chi phí khác. Mình không giới hạn số lượng ảnh trả cho khách, chỉ cần thấy ảnh đẹp, mình sẽ chỉnh sửa và gửi hết cho bạn ^^!


Đánh giá (0)

Chất lượng
Phục vụ
Thông tin
Giá cả
Tư vấn
Ưu đãi

Chưa có đánh giá nào


Dịch vụ tương tự

Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=318e3630d65d3a4c0b73f1e02e6dbaede5c001a64a09e66cfb95d6f840e574ca 650 000 ₫ Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=5f1a852c2f3a2362705e7064a239b7ef756d8757e531b92bba7dc070e0a18627

Johannes Eggert

Chân dung •  Ho Chi Minh City Museum 65 Ly Tu Trong
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=423667c350aca3fee773e4e3e2c2a3459cd9797917ffaa7e62e509d760ee2512 300 000 ₫ Default logo

Pie Piiee

Chân dung • Nha Trang, Khánh Hoà
Aws4 request&x amz signedheaders=host&x amz signature=b36eb6a31e7caec31a71706a8f693d4606314815960bf3fac995627e93ca47ec 300 000 ₫ Default logo

Pie Piiee

Chân dung • Nha Trang, Khánh Hoà
ĐặT NGAY